Bine ai venit pe EasyLearning, Locul unde este cel mai usor sa inveti.

Ai acces oriunde si oricand la toate materialele de care ai nevoie.

Vezi ultimele anunturi

Anunturi

Fii la curent cu ultimele anunturi postate mai jos.

Predare și susținere proiect MASE 2017-2018

Postat de Radescu Radu la Managementul Activităţilor cu Suport Electronic - An Master I

Predarea şi susţinerea proiectelor MASE

Joi 24 mai, orele 17:00-20:00

 

Proiectele se predau exclusiv în format electronic (NU se tipăresc) şi se încarcă (set complet: documentaţie şi aplicaţie) pe platforma Easy-Learning ver. 2.0 (din conturile personale de utilizatori), înainte de momentul susţinerii (NU se trimit prin email).

 

Arhivele ZIP finale (documentaţia şi aplicaţia practică, maximum 100 MB) se încarcă în platformă până cel târziu joi 24 mai 2017, ora 16:00, când expiră perioada de predare, iar opţiunea de upload devine invalidă. Rog respectaţi cu stricteţe data/ora de predare şi citiţi cu atenţie instrucţiunile de mai jos. Cerinţele specifice fiecărei teme sunt precizate în descrierea detaliată a temei de proiect la care sunteţi înscrişi.

 

Susţinerea proiectelor constă într-o prezentare publică a aplicaţiilor, pe echipe, de maximum 10 minute, cu fişier PowerPoint sau echivalent, folosind laptopul personal al studentului (un reprezentant pe echipă) şi videoproiectorul din sala B125b (intrare prin cablu VGA, nu există conector DMI!), urmată de discuţii asupra temei și realizării practice, de maximum 5 minute.

 

Important! Susținerea proiectelor începe la ora 17.00, iar fiecare echipă are alocat în total un interval de 15 minute. Eşalonarea orară a prezentărilor va fi stabilită de câtre şeful grupei şi comunicată prin email cel târziu în ziua dinaintea susţinerii. Studenţii grupei sunt invitaţi să asistele la toate prezentările colegilor (intervalul 17:00-20:00).

 

Atenţie! Intervenţiile colegilor (observaţii, remarci, comentarii, întrebări etc.) sunt considerate o expresie a gradului de interes manifestat față de fiecare proiect prezentat și vor fi luate în considerare la apecierea temelor. Rolul susținerii publice a proiectelor este tocmai acela de a fi o sesiune de prezentare participativă şi interactivă.

 

REMINDER

 

Scopul proiectului:

Proiectul este practic, iar temele de proiect sunt pe echipe. Având la bază o sinteză a cunoştinţelor dobândite în decursul programului de master, temele propuse oferă studenţilor posibilitatea studierii şi familiarizării cu uneltele de proiectare specifice aplicaţiilor de tip e-activities, precum şi ocazia de aprofundare a limbajelor şi mediilor de programare, studiate în cadrul unor tehnologii IT care susţin dezvoltarea de aplicaţii practice.

Cerinţe generale proiect:

1. Studierea tehnologiilor/limbajelor/mediilor de programare implicate de cerinţele formulate în instrucţiunile temei – 5-6 pagini (2 puncte);

2. Prezentarea teoretică (fundamentarea) temei şi descrierea fazei de proiectare – 8-10 pagini (4 puncte);

3. Prezentarea a 2-3 exemple practice (studii de caz) de aplicaţii existente în contextul cerinţelor temei – 5-6 pagini (2 puncte);

4. Descrierea realizării și funcționării aplicației, cu reunirea elementelor teoretice şi practice prezentate, cât şi cu respectarea cerinţelor formulate (inclusiv condiţiile de instalare şi rulare) – 8-12 pagini (12 puncte).

Predare proiect:

Aplicaţia se va face disponibilă prin încărcare (hosting) pe un server cu acces Internet sau se va prezenta local, pe propriul laptop. Arhiva completă cu documentaţia şi aplicaţia practică (coţinând şi sursele), inclusiv specificarea detaliată a cerințelor prealabile necesare de instalare şi rulare a aplicaţiei (prerequisite), se vor încărca în platforma Easy-Learning ver. 2.0 înainte de data limită a predării proiectului.

Upload fişiere proiect:

La predarea temei, funcţionalitatea de upload a temei de proiect permite ca un utilizator autentificat în contul său personal să încarce un fişier sub formă de arhivă, aceasta trebuie să fie în format ZIP şi să aibă dimensiunea maximă 100 MB. Înainte de arhivare, fişierele complete ale proiectului vor fi plasate într-un folder care va fi denumit conform formatului: [Titlu tema] - [Nume Prenume membri echipă] master I-IISC. Formularul de încărcare a arhivei se găseşte pe pagina în care sunt afişate detaliile temei alese: Meniu - Discipline - Teme de proiect la alegere pentru disciplină. Odată încheiată operaţia de upload, arhiva nu mai poate fi înlocuită. Ca urmare, este important ca aceasta să fie încărcată în forma sa finală. Termenul de predare (upload) este reprezentat de data/ora limită până la care se poate face operaţia de încărcare a arhivei şi este specificată în pagina grupului de teme.

Predarea temelor de curs la ASC P2 an IIIA 2017-2018

Postat de Radescu Radu la Arhitectura Sistemelor de Calcul - An III

Temele de curs pentru partea a doua a materiei se predau la ultimul curs, marți 22 mai 2018, orele 13-15, scrise de mână, pe foi capsate şi semnate cu numele şi grupa.

 

Documentaţia de curs ASC pentru partea a doua a materiei: (final sau P2): manualul de ASC, de la pagina 138 (inclusiv), completat cu slide-urile de curs actualizate: Slide-uri ASC partea 2.

 

Instrucţiuni privind combinarea materialului de curs din manual cu cel de pe slide-uri:

1. Ca regulă generală, pentru studiu este valabil manualul, unde materia este expusă mai detaliat decât în prezentările din slide-uri, pentru care a fost realizată o sinteză din materialul existent (axată pe figuri), la care au fost operate update-uri şi adăugate noţiuni noi, comparativ cu ediţia tipărită a manualului.
 
2. La partea a doua a materiei (final sau P2) se elimină din forma tipărită a manualului (nu mai trebuie învăţate):
- magistrala VME, de la paragraful 4.3.4.6, pag. 197-199;
- tabelul 4.2, comparaţia între magistrale, din finalul paragrafului 4.3.10, pag. 224 (valori actualizate se găsesc la fiecare standard de magistrală prezentat în slide-uri);
- paragraful 5.3.3 (Microcod vs. VLIW & RISC), pag. 236-237;
- paragraful 5.5 (SM AMD), pag. 238-243 (înlocuit cu alte exemple);
- paragrafele 6.3.1 (MV Intel Pentium), pag. 261-266, şi 6.3.3 (MV Linux), pag. 266-270 (înlocuite cu alte exemple).

3. Au fost actualizate aproape toate paragrafele existente şi au fost introduse, suplimentar faţă de manual, noţiuni actuale care pot fi identificate în slide-uri (paragrafe cu figuri şi explicaţii) prin faptul că figurile corepunzătoare nu au fost numerotate. În rest, în slide-uri a fost menţinută aceeaşi numerotare din manual a figurilor care au fost păstrate, chiar dacă textul aferent a fost modificat sau completat.

Test final de laborator ASC an IIIA 2017-2018

Postat de Radescu Radu la Arhitectura Sistemelor de Calcul - An III

Test final de laborator ASC an IIIA:

miercuri, 23 mai 2018, sala A101,

conform următoarei eşalonări orare:

ora 8:00 - grupele 431A şi 432A 

ora 9:30 - grupele 433A şi 444A

 
În săptămâna 13 vor avea loc, conform programării obișnuite din orar, ultimele ședințe de laborator (cu lucrarea L6a) pentru semigrupele care au laborator de ASC în săptămânile impare, iar în săptămâna 14 nu vor mai avea loc orele de laborator de joi (pentru semigrupele din săptămânile pare, care au efectuat deja lucrarea L6a în săptămâna 12).
 
Testul de laborator va consta dintr-un set de întrebări selectate din fiecare lucrare de laborator. Modele orientative ale tipurilor de întrebări se găsesc la finalul platformelor de laborator ale fiecărei aplicaţii.
 
Platforma Easy-Learning va rămâne activată (în ambele sale versiuni), pentru consultarea online a tuturor documentelor şi aplicaţiilor de laborator.
 
Durata testului este de 50 de minute, iar punctajul alocat este de 18 puncte.
 
Atenție! Înaintea susţinerii testului se vor preda fişele de date experimentale corespunzătoare temelor de casă de la lucrarea L6 (fișele L6b - Gestiunea memoriei virtuale). După susținerea testului de laborator nu se mai primesc teme!
 
Important! Respectaţi cu stricteţe programarea orară pe grupe!

Instrucțiuni pentru susținerea testului de laborator MASE 2017-2018

Postat de Radescu Radu la Managementul Activităţilor cu Suport Electronic - An Master I

Anunț - lucrări de laborator

În data de joi, 10 mai 2018, a fost activată îni platforma EL 2.0 și ultima lucrare de laborator: L12 e-configurator

În urma observațiilor primite, referitoare la dificultățile de instalare a lucrării de e-conference (Dim Dim Web Meeting), aceasta a fost înlocuită cu lucrarea L03 e-commerce: magazin virtual.

Setul complet al celor 12 lucrări de laborator se află acum actualizat doar în EL ver. 2.0.

 

Anunț - test de laborator

Testarea finala de laborator se susține în data de joi, 17 mai 2018, începând de la ora 20:00 fix, în sistem online și remote, din conturile personale de utilizator, în platforma EL ver. 2.0.

Testul are o durată de 60 de minute și poate fi susținut o singură dată.

Atenție! Intervalul de activare a formularului de test va fi de doar câteva minute, este foarte important să respectați inițierea testului exact la ora 20:00.

Important! Fișele de observații experimentale corespunzătoare celor 12 lucrări de laborator se predau joi, 24 mai 2018, la întâlnirea finală a semestrului (pentru susținerea temelor de proiect).

 

Procedura de susţinere a testului

Pentru ca un student să susţină testul de laborator, trebuie să parcurgă următorii paşi:

 

1. Se accesează platforma Easy-Learning ver. 2.0.

 

2. Se face Login din contul personal de utilizator (nume şi parolă).

 

3. Se selectează din meniu opţiunea Discipline.

 

4. Se alege disciplina MASE (la care sunt înscrişi toți studenţii de la master I-IISC).

 

5. Testul de laborator apare printr-un nou icon (?). La accesarea icon-ului de test, prezenţa formularului de test în platformă va fi marcată doar în intervalul de timp în care testul este activat. În meniul de test, va apărea, numai în acest interval, un icon de „Susţinere a testului".

 

6. La accesarea paginii cu formularul de test, în baza de date va fi creată o înregistrare (câmp vid) a răspunsurilor care urmează a fi completate. Pe pagina formularului de test apare un cronometru (cu font roşu), care indică descrescător intervalul de timp rămas (în minute şi secunde), disponibil studentului până la finalizarea testului. Acest cronometru porneşte în momentul accesării formularului şi nu mai poate fi resetat sau oprit (ceas intern server). O dată la fiecare minut care trece din intervalul de testare, răspunsurile introduse în formular sunt salvate automat în baza de date, pentru a nu exista problema pierderii răspunsurilor.

 

7. Dacă apare situaţia nerecomandată în care studentul închide accidental fereastra, se poate intra înapoi în formularul de test, unde acesta se continuă din starea de la ultima salvare automată. În tot acest timp, cronometrul continuă să funcţioneze independent de acţiunea efectuată în formular, astfel încât la închiderea accidentală a ferestrei de test timpul alocat se va scurge în mod continuu, indiferent dacă pagina de test este deschisă sau nu.

Atenție! Nu deschideți decât o singură fereastră de test, în caz contrar, câmpurile răspunsurilor salvate se vor suprapune și, inevitabil, se vor pierde.

 

8. Pagina de test conţine un formular cu 12 întrebări din aplicaţiile care fac parte din setul de lucrări (cu precizarea denumirii lucrării de care aparţine întrebarea), alese printr-un procedeu random din baza de date a tuturor seturilor de întrebări ale disciplinei (în număr total de 240). După fiecare întrebare, apare o căsuţă de text, în care se poate introduce răspunsul EXCLUSIV de la tastatură. Numărul de caractere al căsuţelor de răspuns este nelimitat, existând posibilitatea de a edita (a şterge sau a modifica) textul introdus. Întrebările se pot parcurge în orice ordine, deplasarea de la o căsuţă de răspuns la alta făcându-se cu ajutorul mouse-ului.

Atenţie! Formularul de test nu înregistrează în baza de date răspunsurile introduse prin copy&paste, acceptând doar input de la tastatură, ca text neformatat (plain text, fără caractere de control şi simboluri speciale inserate). Pentru a evita riscul de a fi punctat cu 0 la o întrebare (câmp de răspuns vid în baza de date), asiguraţi-vă că textul răspunsului este introdus manual de la tastatură.

 

9. La încheierea timpului alocat prin cronometru (în acest caz, 60 de minute), formularul se salvează definitiv, iar studentul este redirectat către pagina cu răspunsuri, în care poate vizualiza complet modul în care formularul cu răspunsuri a fost înregistrat în baza de date. În cazul în care completarea răspunsurilor este încheiată înainte de expirarea timpului de lucru alocat, formularul de test poate fi trimis şi manual, printr-un clic pe butonul de Finalizare, care se găseşte în partea de jos a formularului. În ambele situaţii, după încheierea testului se va primi un mesaj de confirmare a salvării acestuia.

 

Atenţie! Odată deschis formularul, testul poate fi susţinut doar o singură dată de către un student înscris şi nu mai poate fi reluat decât după evaluarea răspunsurilor şi resetarea formularului (operaţie care va putea avea loc doar în sesiunea de examene din toamnă, când se va reprograma refacerea testului).

 

Important! Parcurgeţi toate lucrările de laborator înainte de susţinerea testului!

Rezultate verificare (colocviu) EP an IVABF 2017-2018

Postat de Radescu Radu la Echipamente Periferice - An IV

REMINDER TEST DE LABORATOR EP

Testul de laborator (online & remote): vineri, 4 mai, în intervalul orar 16:00-22:00 (ora ultimei accesări de intrare în formularul de test: 22:00).

 

REZULTATE VERIFICARE (COLOCVIU) EP

441A

Numele şi prenumele

V

1

ALECUȘAN P. Bogdan-Adrian

 

2

DOBRE C. Alexandra-Claudia

 

3

DRAGU E. Mihaela

39

4

FRĂŢILĂ V. Andreea-Ioana

36

5

GHEORGHE M. Ana-Maria

39

6

MANEA A.C. Ionuţ-Robert

37

7

MARINESCU S. Mihai

38

8

NICULESCU A.G. Ioan-Rareș

37

9

PROFIR L. Andreea-Mihaela

 

442A

V

10

AVRAM L. Octav

38

11

BADACHE Gh. Cristian

35

12

BUCINANĂ M. Cristian

35

13

CHIRA Gh. Andreea-Georgiana

37

14

CUCU P. Daniela-Monica

37

15

DUMBRAVĂ Gh. Simona

 

16

MIU C.D. Cosmin-Ştefan

 

17

NEHOIANU I. Elena - Cristiana

38

18

POSTOLICĂ Gh. Cosmin-George

37

19

PUIU Şt. Claudia-Adelina

36

20

SIMION C. Iustin-Alexandru

30

21

TEIANU L.M. Andrei-Constantin

 

443A

V

22

BARON B. Daniel

 

23

DOSPINESCU C. Alexandru

 

24

ÎNALTU M. Roxana-Elena

38

25

MIHAIU G. Sorin-Ionuţ

 

26

PĂFĂLUŢĂ M.S. Răzvan-Ştefan

 

27

RĂDOI A.S. Andrei-Cătălin

 

28

SAVASTRE V. Patricia-Magdalena

 

444A

V

29

MEI-ROŞU-LAZĂR V. Ionuţ-Daniel

 

30

SAREH M. Elizabet-Zahra

 

31

TUDOR D. Mihai

 

32

ŢEPURU E. Alexandra

 

441B

V

1

ANTON A. Mihaela

 

2

CHIVU T. Daniela-Nicoleta

 

3

CIUPEIU A.M. Andreea-Mihaela

 

4

COTEAŢĂ S. Ana-Maria-Estera

 

5

DINICĂ I.Al. Vlad

 

6

DOGARU A. Ionuţ-Petrişor

38

7

IONICĂ V.V. Florian-Mădălin

 

8

LAZĂR I. Marian

 

9

OLTEANU I. Mihail-Cristian

39

10

RADU V.M. Mihaela

 

11

SMARANDA C. Alexandru-Ion

 

12

TOMOESCU I.A. Ştefana-Laura

 

442B

V

13

ADAM F. Marian

39

14

CHIOVEANU C. Veronica-Ana-Maria

40

15

CONSTANTIN D. Ioana

 

16

CONSTANTIN I. Cătălin

 

17

CURTMOLA T. Yasemin

40

18

DEACONU I. Bianca

 

19

DINICĂ A.L. Gabriela-Carmen

40

20

DROSU M. Alexandru-Ioan

40

21

DUMITRAŞCU C. Georgian-Andrei

 

22

ILEANA S. Dumitra-Daniela

 

23

IOSIF M. Andreea-Ioana

40

24

LISCAN M. Florentina-Roxana

 

25

LUPU A. Anca-Andreea

38

26

MANOLESCU D.L. Vlad-Ştefan

40

27

MARIN E.M. Ioan-Eduard

40

28

MĂNOIU O. Raluca

39

29

MIU I. Delia-Oana

39

30

POPESCU Gh. Maria-Georgiana

 

31

PRUNDIŞ C. Roxana-Gabriela

40

32

SANDU S. Larisa-Gabriela

36

33

SFETCU C.C. Cătălina-Gabriela

40

34

ŞERBĂNESCU A. Andrei

40

35

ŢONE A. Robert-Ionuţ

 

36

VOINEA Şt.C. Mihai-Şerban

 

37

ZANFIR G. Tudor-Nicolae

 

443B

V

38

ANDONIE V.A. Radu-Mircea

 

39

CARAMELEA V. Claudiu-Gheorghe

37

40

COVACIU N. Andreea-Maria

 

41

NĂDRAG V. Carmen-Violeta

38

42

PAPADOPOL I. Cosmin

 

43

PETRE M. Ioana-Dorinela

 

44

POPA C. Radu

 

45

POPESCU I. Andreea-Denisa

 

46

ŞTEFAN Gh. Maria-Loredana

 

47

TIHOC O. Carmen-Elena

 

48

TUDOR M. Andreea-Cătălina

39

49

VOICU F.C. Anton-Filip

 

444B

V

50

ANDREI G. Maria-Teodora

 

51

ANDREI N. Gabriel-Nicolae

 

52

BĂLAN Gh. Mihai

 

53

BĂRĂITARU E. Lucian-Ştefan

38

54

BUDACU V.A. Andra-Claudia

 

55

CIOFLAN N. George-Cristian

39

56

HUSEA F. Vlad

 

57

MARIN A. Alexandru

 

58

PAPUCICĂ T.N. Ştefan-Adrian

 

59

PREDA N.F. Cristian-George

32

60

SANDU F.I. Diana-Maria

 

61

ŢAPLÜK M. Aurelia

 

441F

V

1

BUJA C. Florin-Eduard

 

2

BURUEANĂ I.R. George-Gabriel

 

3

CĂLIN V. Georgiana-Sorina

37

4

CREŢU F. Matei-Alexandru

 

5

FERDOSCHI D. Ioana-Cristina

 

6

GĂLBENUŞE C. Fabian-Iulian

36

7

MOŢOIU C. George-Cosmin

 

8

MUNTEANU Gh. Andreea-Mihaela

36

9

NACU G.O. Vlad

 

10

OAIE R. Cornel-Sebastian

 

11

RĂDULESCU C.I. Dragoş-Mihai

 

12

STOICA I. Cătălin

 

13

VĂLIMĂREANU A. Andrei-Ioan